ZWROTY/REKLAMACJE TOWARU

ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy odesłać na adres znajdujący się na etykiecie przesyłki.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.

Zwrot należności za odesłany towar zostanie przesłany w ciągu 7 dni kalendarzowych na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.

Reklamowany towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony w taki sposób by uniknąć zniszczenia towaru.

REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, a w szczególności w przypadku wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych.

Reklamacje towaru są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz 1176).

Prosimy o kierowanie reklamacji na adres mailowy: witaj_na_swiecie@interia.pl

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ustępie powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

POTRZEBUJESZ POMOCY W TEMACIE ZWROTU LUB REKLAMACJI?

Skontaktuj się z nami: witaj_na_swiecie@interia.pl