Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.witajnaswiecie.pl

I. Definicje
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego
5. Sklep internetowy – Sklep prowadzony pod adresem www.witajnaswiecie.pl
6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży
8. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Kontakt ze sprzedawcą

Katarzyna Pawlak
ul. Meander 15/24, 02-791 Warszawa
kasia@witajnaswiecie.pl
tel 505974446

Sklep www.witajnaswiecie.pl prowadzony jest w ramach działalności nierejestrowanej.

III. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, konto e-mail.

IV. Warunki zawierania umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu
1. Do skorzystania ze Sklepu internetowego www.witajnaswiecie.pl nie jest wymagana rejestracja. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.
2. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składowe.
3. Cena Produktu na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen
w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Całkowity koszt zamówienia to cena towaru oraz cena wysyłki towaru
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

V. Sposoby i terminy płatności za zakupy w Sklepie
1. Płatność za złożone w sklepie zamówienie można wnieść poprzez przelew bankowy lub elektroniczne systemy płatności (Blue Media, PayPal)
2. Płatność za zamówienie powinna zostać uiszczona w ciągu 3 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a klient zostanie o tym poinformowany.
3. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 80105010251000009730300382  W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”

VI. Realizacja i wysyłka zamówienia
1. Realizacja zamówienia następuje do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie.
2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
3. Towary zakupione w sklepie internetowym na stronie www.witajnaswiecie.pl dostarczane są za pośrednictwem Paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej DPD.
4. Za brak odbioru Produktu przez adresata (potwierdzony próbą dostarczenia przez kuriera) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności

VII. Odstąpienie od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie nosi śladów użytkowania.
3. W celu odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie drogą mailową
4. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest na odesłanie towaru Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zwraca cały koszt, włącznie z kosztem wysyłki na konto Kupującego
7. Sprzedawca nie zwraca kosztów odesłania towaru. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru na własny koszt.
8. Zwrot kosztów następuje do 2 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towaru.
9. Zamówienia indywidualne i personalizowane nie podlegają zwrotowi.

VII. Reklamacje
1. Katarzyna Pawlak jako sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady produktu (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego)
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru wolnego od wad.
3. Jeśli kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną (sklep@witajnaswiecie.pl) lub dostępny na stronie www.witajnaswiecie.pl formularz kontaktowy
4. Kupujący powinien określić swoje roszczenie wobec sprzedawcy.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i skontaktuje się z Klientem, aby ustalić dalsze postępowanie.